Waarom vlot het niet met diversiteit op de werkvloer?

8 executives uit het bedrijfsleven delen hun inzichten

De oproep tot meer diversiteit, de strijd tegen ongelijkheid, het is niets nieuws. Wel zien we dat het debat vaker en heftiger wordt gevoerd. Met andere woorden: steeds meer mensen willen een diversere en meer inclusieve maatschappij. Wat zien we hiervan terug in het bedrijfsleven? Weerspiegelt deze de veranderingen, of zijn er nog stappen te maken?

Nederland heeft doorgaans de mond vol van diversiteit, inclusiviteit en betrokkenheid. We zien ons graag als een tolerant land waar iedereen welkom is. Maar de cijfers schetsen een iets ander beeld. Zo bleek uit recent onderzoek van Workday dat Nederlandse werkgevers een stuk minder intensief bezig zijn met diversiteit en inclusiviteit dan werkgevers in andere Europese landen. Slechts 19% van de ondervraagden gelooft dat investeringen in diversiteit zakelijk voordeel opleveren. Daarmee slaat 81% de plank mis.

Het concurrentievoordeel van diversiteit

Het staat buiten kijf dat diversiteit en inclusiviteit belangrijk is voor een bedrijfscultuur waar iedereen zich happy, veilig en betrokken voelt. Maar er zijn vele andere voordelen: een divers personeelsbestand bevordert vernieuwing en creativiteit, levert concurrentievoordeel op, het maakt de organisatie productiever en het levert betere investeringen op.“Desondanks zie je bij zo’n één op de vijf HR-leiders dat het nut van diversiteit wordt gebagatelliseerd, of dat het onderwerp vooral een bron van conflict is”, zegt Henry Barenholz, Country Manager Nederland bij Workday“Dat is een cruciale factor waarom Nederlandse bedrijven achterblijven. In ons onderzoek komt naar voren dat diversiteit vooral als HR-verantwoordelijkheid wordt gezien. Maar als op bestuursniveau de voordelen van diversiteit niet op waarde worden geschat, zullen investeringen op dat vlak nooit ten gelde worden gemaakt.”

Dat de bedrijfsvoordelen van diversiteit worden onderschat, beaamt Mark Griep, hoofd van PA Consulting NetherlandsDiversiteit biedt voor hem een onmisbare voorsprong in innoverend vermogen. “Wij werken op het snijvlak van twee vakgebieden, consulting en technologie, waar innovatievermogen essentieel is. Voor succesvolle innovatie is het ontzettend belangrijk dat je verschillende invalshoeken om tafel hebt zitten van allerlei pluimage. Als ieder idee uit dezelfde hoek komt, beperk je automatisch je vermogen om outside-the-box te denken. Diverse teams op gebied van onder meer vaardigheden, gender en cultuur bieden dan ook een absolute meerwaarde, want interactie die de beste aspecten van onszelf bij elkaar brengt, stelt ons in staat beter te innoveren voor een gezamenlijke toekomst.”

“Ook bij projecten waar nuance en een goede voeling met de maatschappij kritiek zijn, is een divers en inclusief team een absolute meerwaarde”, zegt Karin van Geelen, Managing Director bij communicatiebureau Clarity. “Hoe meer verschillende uitgangspunten je bij elkaar brengt, hoe beter je alle aspecten van een vraagstuk kunt doorgronden en een optimaal resultaat kunt behalen.”

Technologie kan obstakels wegnemen

Hoewel management buy-in een belangrijke voorwaarde is voor een diverser en meer inclusief bedrijf, zijn er tal van andere obstakels. Een gebrek aan inzicht is bijvoorbeeld een grote uitdaging. "Ik geloof dat bedrijven oprecht de problematiek rond diversiteit aan willen pakken, maar ongelijkheid op de werkplek wordt vaak bepaald door zeer genuanceerd gedrag, door taal, cultuur en ervaringen die niet altijd even grijpbaar of overduidelijk zijn", zegt Antoine Andrews, Chief Diversity & Social Impact Officer bij Momentive"Het is niet gemakkelijk om inzicht te verkrijgen in de ware situatie. Maar technologie kan bedrijven helpen om de juiste data te vergaren en deze op de juiste manier te analyseren om pijnpunten te identificeren.”

Inzicht is natuurlijk maar het begin. Verbinding met alle diverse groepen binnen de organisatie moet ook in het dagelijks werkleven worden gezocht. Technologie kan daarin de rol van grote gelijkmaker spelen, meent Damien Hooper-Campbell, Chief Diversity Officer bij Zoom“Wat me altijd opvalt tijdens vergaderingen op afstand, is dat in onze Zoom meetings ieder hokje even groot is. Geen hoofdgroep die in een vergaderruimte in de VS gezellig zit te kletsen terwijl de mensen uit Bengaluru, Seoel en Amsterdam op een scherm staan af te wachten. We zijn allemaal gelijk door de lens van technologie.” Hij pleit er dan ook voor om technologie te blijven inzetten om mensen van verschillende pluimages met elkaar te verbinden. “Technologie is een krachtig middel. Het kan worden gebruikt om verdeeldheid en onenigheid te bevorderen, maar het kan ook worden aangewend om dichter bij elkaar te komen, elkaar beter te begrijpen en samen aan een betere toekomst te werken.”

Een spiegel van de maatschappij

Alle technologie en de wil om te veranderen ten spijt, als diversiteit aan de voordeur van de organisatie niet wordt bemoedigd, zal duurzame verandering niet volgen. Maar bij de voordeur loop je al snel tegen vooroordelen aan. Wat diversiteit betreft zijn eerste indrukken nergens zo schadelijk als in recruitment, ziet Eli Barenholz, eigenaar van executive search bureau GrassGreener“Een uitdaging is dat veel bedrijven vasthouden aan traditionele wervingsmethoden, terwijl deze vooroordelen en daarmee de status quo in de hand werken.” Hij zet met GrassGreener daarom vol in op unbiased recruitment. “Er wordt in recruiting nog te veel gewerkt met eerste indrukken en checklists van vaardigheden. Maar door meer te richten op persoonlijkheid en psychologische profielen, zorg je niet alleen voor een betere culture fit, maar in mijn ervaring automatisch ook voor meer diversiteit.”

Dan moeten de kandidaten er natuurlijk wel zijn. In sommige sectoren is een diverse aanwas nog onvoldoende. Er zijn dus nog stappen te maken, gelooft Stacy Kerkela, Engineering Director bi Databricks“We hebben meer diverse rolmodellen nodig in het onderwijs en zouden ondervertegenwoordigde groepen veel actiever moeten aanmoedigen en enthousiast maken over van oudsher meer uniforme branches zoals techniek en IT. Je ziet wel dat er een omslag gaande is, maar er is nog zo veel te winnen!”

Lise Feng, Director Corporate Communications bij Infobloxziet hierin een belangrijke rol voor het bedrijfsleven zelf: “Diversiteit is de sleutel tot onze bedrijfsstrategie. Onderzoek na onderzoek toont aan dat diverse teams op lange termijn beter presteren. Daartoe is het belangrijk om D&I- (diversiteit en inclusie) en ESG- (milieu, maatschappij en bestuur) programma's op te zetten om werknemers met verschillende achtergronden te vinden, aan te trekken, en te behouden. Veel bedrijven zetten zich al actief in om het aantal vrouwen, etnische groepen en LGBTQ+-werknemers in hun organisaties te verhogen. Voor andere bedrijven is het nu hét moment om diversiteitsprogramma's te kickstartern die bijdragen aan die doelstellingen - zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Het zou onderdeel moeten zijn van de missie van elk bedrijf om positieve impact te maken op de gemeenschap. Hulpgroepen, externe educatieprogramma’s, donaties aan goede doelen - we kunnen en moeten de verantwoordelijkheid nemen om verandering te versnellen."

Zo leidt dit vraagstuk toch weer terug naar de bedrijfscultuur. De wil om te veranderen. Het besef dat dingen anders kunnen - en moeten. “We hebben niet de illusie dat we al de ideale en meest diverse organisatie ter wereld zijn”, zegt Van Geelen. “Maar wij, en met ons gelukkig vele andere organisaties, werken dagelijks in het kader van onderwijs en bewustmaking om te zorgen voor dat ons team en onze werkomgeving inclusief is voor iedereen.”

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Recent POSTS

our work

Contact met

  • Als je bij ons wilt komen werken, kijk voor meer informatie dan hier.