De communicatieadviseur definitief in hart van de organisatie

Volgens Gartner ziet 83% van chief communications officers hun invloed groeien aan de directietafel. Goed nieuws voor de communicatiesector, want het is een teken dat communicatie niet meer als korte termijnstactiek wordt beschouwd, maar als strategisch hulpmiddel. En terecht. 

Gartner identificeert enkele belangrijke redenen waarom voor communicatie belangrijker wordt op strategisch niveau. Bedrijvenleggen bijvoorbeeld meer nadruk op communicatie met stakeholders en op interdisciplinaire samenwerking, en een krappe arbeidsmarkt benadrukt het belang van employer branding en communicatie richting medewerkers. 

Dit zijn cruciale factoren, maar er is een aspect dat minstens zoveel impact heeft op communicatie en reputatiemanagement.

In onze complexe en onvoorspelbare wereld liggen organisaties meer dan ooit onder de loep: ESG-beleid, fake news, politieke polarisatie, diversiteit en inclusie - er wordt kritischer gekeken naar alle aspecten van de bedrijfsvoering. Deze scherpe focus op purpose en authenticiteit betekent ook dat wat organisaties zeggen en hoe zich dat verhoudt tot wat ze daadwerkelijk een veel grotere impact heeft. De enige manier waarop organisaties hier goed op kunnen inspelen, is door strategische communicatie te verankeren in het DNA van het bedrijf - van planning tot uitvoering en forecasting.

Communicatieprofessionals moeten daarom nauwer samenwerken met andere stakeholders binnen de organisatie, waaronder supply chain operations, chief sustainability officers, compliance-afdelingen en HR-directeuren. Alleen zo kunnen communicatieprofessionals reputatatiecrises voorkomen, van ontevredenheid onder werknemers tot supply chain-problemen. Vroegtijdige waarschuwingssignalen op deze gebieden zijn essentieel om potentiële crises te voorkomen. Het realtime karakter van social media maakt crises moeilijker te beheersen dan ooit tevoren. Hierdoor wordt communicatie die problemen voorkomt - in plaats van ze slechts te beheersen - alleen maar belangrijker. 

Naar aanleiding van het Gartner-onderzoek heb ik drie branche-experts gevraagd naar hun visie op de strategische rol van communicatie. 

Paul Flatters, founder and CEO of The Trajectory Partnership:“Communicatie wordt almaar belangrijker voor merken in hun zoektocht naar talent. Om de beste kandidaten aan te trekken, moet je effectief kunnen communiceren. Maar er is nog een ander belangrijk element waarom communicatie zo belangrijk is. Het huidige geopolitieke klimaat heeft een mijnenveld gecreëerd voor purpose-gedreven merken. Een standpunt innemen over grotere sociale kwesties zonder beschuldigd te worden van greenwashing is bijvoorbeeld ongelooflijk lastig en heeft een geheel nieuwe dimensie gegeven aan dit communicatievraagstuk.”  

Journalist Andy Saunders: “De coronapandemie heeft een omslag in communicatie veroorzaakt, aangezien bedrijven messaging op een meer doordachte en doeltreffende wijze moesten overbrengen. Hoewel de kwantiteit in communicatie zeker is gestegen, is dit lang niet altijd gepaard gegaan met een toename in kwaliteit. Dit is waar communicatieprofessionals een sleutelrol spelen om organisaties te ondersteunen met authentiekere en impactvollere communicatie.”

Helen Thompson, head of corporate communications bij ACCA: “Organisaties moeten één consistente boodschap uitdragen en die boodschap moet authentiek zijn. Dat kan alleen worden bereikt door een vertrouwensrelatie tussen directie en communicatieprofessionals - extern en intern. We leven in een tijd waarin nieuws en opinie zich sneller dan ooit verspreiden, en alleen middels een strategische relatie tussen communicatie en directie kan een organisatie de controle behouden over het narratief.” 

Het is duidelijk dat communicatieprofessionals tegenwoordig steeds meer deel uitmaken van het hart van organisaties. 

De communicatieuitdagingen worden er ondertussen niet eenvoudiger van. Het is daarom van vitaal belang dat de directie en communicatieprofessionals nauw blijven samenwerken om vertrouwen en stabiliteit op te bouwen en waar mogelijk positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Recent POSTS

our work

Contact met

  • Als je bij ons wilt komen werken, kijk voor meer informatie dan hier.